Lekker buitenspelen met bamboe-creaties

Oudercontact

De Groene Vlinder is erg betrokken bij hoe het met uw kind gaat. Daarom hechten wij veel waarde aan open en eerlijke communicatie met u als ouder.

Communicatieschriftje
Bij de allerjongsten kinderen van 0 tot 2 jaar schrijven we dagelijks in het schriftje hoe de dag is verlopen. Naast info hoe uw kind geslapen en gegeten heeft, zullen wij hierin ook leuke dingen en gezellige dingen opschrijven zodat we dit met u kunnen delen.

Haal- en brengmoment
Tussen 7.30 uur en 9.00 uur verwelkomen wij uw kind bij De Groene Vlinder. Persoonlijk en regelmatig contact vindt De Groene Vlinder erg belangrijk. Bij het brengen van uw kind horen we graag hoe het met hem of haar gaat, hoe de pet staat en of er bijzonderheden zijn. Wij kunnen die dag er met de opvang op inspelen of extra aandacht aan geven. Bij het haalmoment (tussen 16.30 uur en 18.30 uur) vertellen we graag aan u hoe uw kind geslapen heeft, wat we die dag ondernomen hebben en andere zaken die van belang zijn.

Oudergesprek
Minimaal één keer per jaar plannen we met u een voortgangsgesprek in. Wij nemen dan uitgebreid de tijd om met u allerhande zaken te bespreken. Zo zullen we het over de ontwikkeling van uw kind hebben, hoe de omgang met andere kinderen vergaat en wat uw eigen bevindingen zijn. Mocht u tussentijds graag met ons in gesprek gaan over wat dan ook, aarzel dan niet om een extra gesprek met een van onze leid(st)ers aan te vragen.

 

Kindvolgsysteem
Bij De Groene Vlinder werken we met een kindvolgsysteem. We houden van alle kinderen een dossier bij waarin we de ontwikkeling en welzijn van de kinderen opnemen. We doen dit door middel van observaties. Hierover geven wij u in het oudergesprek een terugkoppeling.

Nieuwsbrief en overige communicatie
Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten bij Kinderdagverblijf De Groene Vlinder en binnen kinderopvang in het algemeen. Periodiek sturen we ouders een nieuwsbrief via e-mail.

Belangrijke overige informatie zullen we met u delen middels memo’s die in de gang van het kinderdagverblijf worden gehangen. Zo blijft u zeker op de hoogte van alles wat voor u en uw kind van belang is!

Medezeggenschap
KDV De Groene Vlinder vindt het contact met ouders zeer belangrijk. Vandaar dat ouders voor alle locaties inspraak geregeld is middels de oudercommissies. Elke locatie van kinderopvang De Groene Vlinder heeft een eigen actieve oudercommissie met enthousiast deelnemende ouders die gebruik maken de kinder- of BSO-opvang.

 Contact 

 

 Kijkafspraak 

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin