Opzeggen

Voor het schriftelijk opzeggen van uw kinderopvang (op kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) kunt u gebruik maken van het formulier. Houdt u rekening met de opzegtermijn van één maand, geldend vanaf de eerste van de eerstvolgende maand.

 

Opzeggen


In verband met onze planning stellen wij het zeer op prijs als de opzegging zo vroeg mogelijk in ons bezit is. Na opzegging blijft u verplicht om openstaande rekeningen te betalen.

Vergeet u niet de Belastingdienst te informeren over de beëindiging (of eventuele wijziging) van de kinderopvang. U kunt hiervoor een wijzigingsformulier aanvragen bij de Belastingdienst, via www.toeslagen.nl

bijtjesklein

 bamboecreaties

 Contact 

 

 Kijkafspraak 

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin