Niet alleen de kinderen groeien als kool bij de BSO

Openingstijden

Kinderdagverblijf De Groene Vlinder van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00/7:30 tot 18.30 uur. (afhankelijk van uw contract)

U kunt uw kind brengen tussen 7.30 en 9.00 uur en ophalen tussen 17.00 en 18.30 uur.

Wanneer u gebruik maakt van halve dagen opvang dan is het haalmoment tussen 12.45 -13.00 uur. En het brengen tussen 13.00 en 13.15 uur.

Om de rust in de groep te waarborgen, willen wij u vragen zich aan deze breng- en ophaaltijden te houden. Mocht het voorkomen dat het u niet lukt, wilt u hiervan dan melding maken bij een van de leid(st)ers?

 

Ophalen door iemand anders
Het kan zo eens voorkomen dat uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald. Wij horen dit graag van tevoren van u en tevens wie het is plus een beschrijving van deze persoon. Daarnaast vragen we deze persoon zijn identiteitsbewijs aan ons te tonen. Op deze manier kunnen we de veiligheid van uw kind en binnen ons kinderdagverblijf waarborgen.

 Contact 

 

 Kijkafspraak 

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin