Binnenspelen op de peutergroep met zandtafel

Beleid en protocollen

Kwalitatief en goede kinderopvang is een plek waar uw kind zich prettig en geborgen voelt binnen het concept dat wij voeren. Op kinderdagverblijf De Groene Vlinder werken enthousiaste en betrokken pedagogisch medewerk(st)ers die uw kind liefdevol opvangen en met behulp van groene initiatieven en uitdagende activiteiten helpen zichzelf te ontplooien. Onze locaties zijn hygiënisch, veilig en sfeervol en vanzelfsprekend kindvriendelijk ingericht.
De kwaliteit van ons kinderdagverblijf komt tot uiting in liefdevolle professionele pedagogisch medewerk(st)ers, hoogwaardig speelgoed, de inrichting, ontwikkelingsmaterialen, rustige en moderne aankleding van de groepen, goed onderhouden panden en bereiding en zorg voor het eten.


 

Kinderdagverblijf De Groene Vlinder streeft naar het optimaal voldoen aan gestelde regels en normen die instanties en overheid aan ons stellen. Dit geeft u de garantie dat uw kind de dag doorbrengt in een veilige en goede omgeving.
Kinderdagverblijf De Groene Vlinder werkt volgens verschillende protocollen en beleidsplannen. Deze protocollen en beleidsplannen kunt u op de locaties inzien.

 Contact 

 

 Kijkafspraak 

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin