Fijn buiten zijn in de natuur en veel contact met dieren

Kwaliteit door onze ogen

Kwaliteit is een ruim begrip dat pas betekenis krijgt als helder is wat eronder wordt verstaan. Voor Kinderdagverblijf De Groene Vlinder is kwaliteit het juiste samenspel tussen enthousiaste, betrokken pedagogisch medewerk(st)ers die met toewijding kinderen verzorgen en inspireren, accurate kantoormedewerkers, die zorgen voor een geruisloze administratieve en financiële afwikkeling van de kinderdag- en buitenschoolse opvang, ouders die met een goed gevoel hun kinderen toevertrouwen aan de zorg van de pedagogisch medewerk(st)er. Dit binnen een raamwerk van duidelijke onderlinge afspraken waarin wederzijdse verantwoordelijkheid centraal staat.

Kwaliteit is altijd aan ontwikkelingen onderhevig. Kinderdagverblijf De Groene Vlinder werkt daarom continue aan verdere kwaliteitsverbetering. Wij doen dit graag in nauwe samenwerking met de ouders. Waar mogelijk betrekken wij onze Oudercommissies.

 

Kwaliteitskeurmerk Groene Kinderopvang
Kinderopvangorganisaties die aantoonbaar kunnen maken dat zij natuur, duurzaamheid, milieu en buitenspelen hoog in het vaandel hebben staan, ontvangen het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang. De Groene Vlinder heeft per februari 2015 deze erkenning ontvangen.

Kinderdagverblijf De Groene Vlinder voldoet daarmee aan de volgende groene kwaliteitseisen:

1. Natuur is verankerd in het pedagogisch beleidsplan
2. De buitenruimte voldoet aan negen groene kenmerken
3. Er is aandacht voor zaaien en oogsten
4. Er wordt samengewerkt met partijen uit de natuur- en milieueducatie
5. Er zijn minimaal twee mensen in huis die aantoonbaar affiniteit met natuur hebben.

 Contact 

 

 Kijkafspraak 

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin