Kroelen met kippen in de tuin

Opvangmogelijkheden

Kinderdagopvang De Groene Vlinder biedt zowel vaste opvang als flexibele kinderopvang aan.

Vaste opvangdagen
Wanneer u de keuze maakt voor vaste opvangdagen, zult u veelal kiezen voor één of meerdere vaste opvangdagen per week. De minimale afname is twee dagdelen dag per week. Een dagdeel bij kinderdagverblijf De Groene Vlinder is standaard 5,5 uur. De ochtend loopt van 07:30 tot 13:00 uur en de middag start om 13:00 uur en loopt tot 18:30 uur.

Financieel voordeel voor u
Bij afname van een 52-weken vast uren contract brengen wij slechts 50 weken per jaar in rekening. U krijgt van ons dus twee weken cadeau. Deze twee weken financieel voordeel gelden onder andere als compensatie voor opvang op officiële feest-/sluitingsdagen en voor eventueel niet afgenomen opvanguren.
Zie hier de tarieven voor vaste opvang >>

Ruildagen
Met onze vaste opvang zijn we flexibel, middels het aanbod van ruildagen, incidentele en last minute plaatsen. Het inzetten van ruildagen geldt alleen voor klanten met een 52-weken vaste uren contract. Voor aanvullende voorwaarden.
Zie praktische informatie ruilen van dagen >>

Flexibele opvang
Voor ouders die volgens een dienstenrooster werken, zoals in de zorg of productie, bieden wij flexibele opvang aan. U heeft dan de mogelijkheid om te kiezen voor een flexibel urenbundelcontract. Dat wil zeggen dat u op jaarbasis een flexibele urenbundel inkoopt die u maandelijks flexibel kunt inzetten. Het minimaal aantal uren per maand dat u afneemt, is minimaal 30 uur.
Lees hier hoe de urenbundel in blokken precies werkt >>

 

Incidentele opvang & flexcontract
Incidentele opvang
Ouders die bij ons een kinderdagopvang-contract hebben kunnen ook gebruik maken van incidentele opvang. Deze kunt u dus als extra dag / dagdeel afnemen (waarbij een dagdeel 5,5 uur is). Op voorwaarden dat er een kindplaats moet zijn en dat de personeelsbezetting alsmede het leidster/kindratio het toelaat. 
U dient deze dag aan te vragen via de ouderlogin. Deze dag wordt definitief op moment dat u hiervan een bevestiging hebt ontvangen (op basis van beschikbaarheid en leid(st)er/kindratio). Na bevestiging wordt deze dag gefactureerd op basis van het incidenteel tarief.
In geval van last minute opvang dient telefonisch op de dag zelf contact worden opgenomen of er gelegenheid is voor opvang. We brengen deze dagen extra in rekening op de eerst volgende factuur.
Kijk hier voor de tarieven >>

Last minute opvang
Last minute opvang wordt enkel aangeboden voor ouders die een kinderdagverblijfcontract hebben bij De Groene Vlinder. Het is mogelijk om een hele dag of een dagdeel (5,5 uur) af te nemen. Om op het laatste moment kinderopvang te verkrijgen, dient u daags ervoor via de ouderlogin het aan te vragen of op de dag zelf de locatiemanager te bellen. Indien er via de ouderlogin een last minute aanvraag is ingevoerd na de donderdag in de week voorafgaand aan de aanvraag, dienen ouders dit zelf nogmaals aan de pedagogisch medewerk(st)er door te geven op de groep als dubbelcheck.
Prijsinformatie van last minute kinderopvang vindt u hier >>

 Contact 

 

 Kijkafspraak 

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin