Gezond buiten slapen in kindveilige buitenbedjes

Groepen en dagindeling

De kinderdagopvang is onderverdeeld horizontale en/of verticale opvang. Dit is afhankelijk van de opvanglocatie. Horizontale opvang houdt in dat er splitsing is in leeftijdsgroepen terwijl bij verticale opvang kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar gemengd zijn in de groep.

Horizontale opvang

Verticale opvang
Baby’s, dreumesen en peuteropvang vindt plaats in één groep. Deze kinderen zijn in de leeftijd van 0-4 jaar. Kinderen die gebruik maken van voorschool (VVE) verlaten tijdelijk de stamgroep wanneer ze bij de kinderopvang zijn en keren later weer terug naar de groep.

 

Veel erop uit gaan met de Stint - onze elektrische bolderkar

 Contact 

 

 Kijkafspraak 

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin