Buiten spelen met de dieren

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor de opvang bij De Groene Vlinder middels nevenstaande links. U kiest hier de gewenste locatie waarvoor u uw kind wilt inschrijven en vult het formulier online in.

Na een inschrijving wordt bekeken of we het kind kunnen plaatsen. Een inschrijving is geheel vrijblijvend en bij plaatsing wordt gekeken naar de inschrijfdatum. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

De leeftijden waarop kinderen kunnen worden ingeschreven voor kinderopvang:

  • Kinderdagverblijf: vanaf 10 weken dat u in verwachting bent
  • Peutergroep: vanaf 1,5 jaar
  • Buitenschoolse opvang: vanaf 2,5 jaar

Wanneer u achteraf geen gebruik van de opvang wilt maken, kunt u de inschrijving te allen tijde annuleren. Gelieve het kind dan schriftelijk afmelden.

 Contact 

 

 Kijkafspraak 

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin