Met z'n allen aan de arbeid in de moestuin

 

Buiten spelen met de dieren

Onze medewerkers


Enthousiast gemengd team
Kinderdagverblijf De Groene Vlinder beschikt over een gemengd, enthousiast en goed opgeleid team, waaronder een aantal medewerkers die zelf moeder zijn. De kwaliteit van onze kinderopvang en de aandacht voor het kind wordt grotendeels bepaald door onze leid(st)ers. Wij besteden veel aandacht aan onze pedagogisch medewerkers om deze kwaliteit te borgen. Al onze medewerkers delen onze visie en staan achter onze richtlijnen op zowel verstandelijk- als gevoelsniveau. Zo hebben onze leid(st)ers affiniteit met biologisch-, ecologisch-, en milieubewustzijn en conformeren zij zich aan de manier waarop De Groene Vlinder dit toepast.

Vast team
Elke opvanglocatie heeft zoveel mogelijk een vast team van pedagogisch medewerkers. Dit zorgt ervoor dat de kinderen als de ouders kunnen rekenen op vertrouwde gezichten. Wat betreft groepsgrootte en aantal leid(st)ers hanteren wij het leid(st)er-kindratio, dat wil zeggen de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk aanwezige kinderen. Het aantal leid(st)ers is dus afhankelijk van de kindbezetting.
Ingeval van ziekte of verlof zal een vaste invalkracht uit de poule van flexibele medewerkers deze pedagogisch medewerker vervangen.

Leerwerkbedrijf
Kinderopvang “De Groene Vlinder’’ is een erkend leerwerkbedrijf wat inhoudt dat pedagogisch medewerkers in opleiding als stagiaire meewerken. Zij werken als collega mee op de groep en worden begeleid door een leid(st)er die hiervoor geschoold is. Deze jong professionals zijn dus additionele begeleiders op de groep. 


Deskundige medewerkers
Alle leid(st)ers hebben een pedagogische opleiding op minimaal MBO-niveau. Ook zijn onze pedagogisch medewerkers in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hierin wordt verklaard dat er geen strafbare feiten zijn begaan, die een belemmering zou kunnen vormen om dit werk te mogen uitvoeren. Alle pedagogisch medewerkers hebben een kinder-EHBO-diploma. Ook hebben minimaal twee pedagogisch medewerkers per locatie het BHV-diploma (bedrijfshulpverlening).

Op de verschillende locaties zijn leid(st)ers aanwezig met een speciale expertise of scholingsachtergrond. Hierbij kunt u denken aan: sport, drama, muziek, theater of een andere creatieve opleiding. Omdat ieder zijn eigen specialiteit heeft, zorgt dit voor afwisseling en diversiteit in de opvang.

Open deuren beleid
Kinderdagverblijf De Groene Vlinder voert een open deuren beleid. De reden hiervoor is dat wij de zienswijze hebben dat het voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen positief werkt. De kinderen wennen aan meerdere pedagogische medewerk(st)ers en op het moment dat de eigen pedagogisch medewerk(st)er ziek of op vakantie is, zal het contact met andere leid(st)ers zonder moeite verlopen.


 Contact 

 

 Kijkafspraak 

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin