Voorschoolse opvang
Uiteraard bieden wij ook voorschoolse opvang, vanaf 7:30 uur kunt u bij ons terecht. Het uitgangspunt is dat uw kind thuis ontbijt. Om 8:30 uur worden de kinderen naar school gebracht onder begeleiding van een pedagogisch medewerk(st)er. Voor de voorschoolse opvang wordt voor de dagen die u afneemt van 7:30 uur tot 9:00 uur (1,5 uur) berekend.

Tussenschoolse opvang
Op enkele van onze BSO-locaties wordt tussenschoolse opvang aangeboden. In de middagpauze worden de kinderen door de medewerk(st)ers van De Groene Vlinder opgehaald. Of zij mogen zelfstandig naar de BSO-locatie komen, indien een kind oud genoeg is en toestemming hiervoor heeft. Wanneer de kinderen bij de TSO van De Groene Vlinder overblijven, wordt gezamenlijk geluncht en kan nog wat worden gespeeld. Na de lunch worden de kinderen weer naar school gebracht of gaan daar zelfstandig heen. Op deze wijze organiseren wij een gezellige en ontspannen lunchpauze voor uw kind(eren).

 

Konijntjes verzorgen in de dierenren

Visie buitenschoolse opvang

Doelstelling buitenschoolse opvang
Voor kinderen is buitenschoolse opvang vrije tijd. Een plek waar zij zichzelf kunnen zijn. Met de BSO bieden wij kinderopvang in een warme, vriendelijke en veilige omgeving, waarin kinderen zich ontspannen en vertrouwd voelen. De basis is dat de kinderen mogen kiezen wat ze ondernemen. In het aanbod van activiteiten willen wij ze vermaken in een mix van ontspanning en inspanning.
Voor de buitenschoolse opvang geldt verder uiteraard dezelfde pedagogische visie als voor kinderdagopvang. Zoals de ontwikkeling van de vier competenties met daarnaast het milieubewust bezig zijn, bewegen en onderzoeken in de natuur. Hiermee wordt de motoriek als de gezondheid van de kinderen gestimuleerd.

Naschoolse opvang
Nadat school is afgelopen worden de kinderen door de pedagogisch medewerker opgehaald van school en naar BSO De Groene Vlinder gebracht. We drinken gezamenlijk wat en eten een biologisch tussendoortje en/of fruit. De kinderen hebben de gelegenheid om te vertellen wat ze die dag gedaan hebben. Bij goed weer stimuleren we de kinderen om buiten gezamenlijk een activiteit doen, de dieren te verzorgen, te helpen in de moestuin of mogen ze vrij spelen. Uiteraard is er de mogelijkheid om binnen lekker te loungen of iets voor zichzelf te doen.

Omdat wij de spelactiviteiten liever niet verstoren en omdat we ook regelmatig erop uit trekken kunnen de kinderen vanaf 17:00 uur worden opgehaald.

De naschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15:00 uur t/m 18:30 uur en woensdags van 12:00-18:30 uur geopend.

In de BSO is ruimte voor 15 tot 25 kinderen per groep. Dit is afhankelijk van de opvanglocatie.

 

Vakantieopvang
Gedurende vakanties bieden wij ook buitenschoolse opvang aan voor de kinderen. Tijdens een vakantie is er meer ruimte om leuke activiteiten te ondernemen. Leuke uitjes als picknicken, naar het bos gaan, bezoeken van ijs- of kaasboerderij, bezig zijn in de biologische tuin zijn een van de vele voorbeelden die we ondernemen. Tijdens vakantieperioden is de BSO geopend van 7.30 tot 18.30 uur.

De opvoedingsdoelen blijven uiteraard centraal staan. De emotionele veiligheid, de persoonlijke en sociale competenties en het overbrengen van normen en waarden komen dagelijks aan de orde. Het is voor kinderen ook van grote waarde om op te groeien in verschillende omgevingen (zoals thuis, in de wijk, op school en op de BSO). Wij zorgen ervoor dat de buitenschoolse opvang vooral een veilige plek is waar ze lekker kind kunnen zijn en waar het welzijn gevolgd word.

Wanneer u een contract van 52 weken heeft dan lopen de contractuele opvangdagen van de 40 schoolweken door in de schoolvakanties. U heeft de mogelijkheid om een vakantie urenbundel af te sluiten. Als u alleen een contract heeft voor de 40 schoolweken en u heeft geen vakantiecontract afgesloten, dan kunt u vakantieopvang afnemen tegen incidenteel tarief. Dat wil zeggen op voorwaarde van beschikbaarheid. Deze opvang dient u minimaal 4 weken van tevoren aan te vragen in verband met onze planning. Na bevestiging is deze dan pas definitief.

 Contact 

 

 Kijkafspraak 

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin