Incidentele BSO opvang
Het kan voorkomen dat u een extra dag of dagdeel BSO nodig heeft. In dat geval kunt u een aanvraag doen voor incidentele opvang. Wanneer er beschikbaarheid is en vervoer voorhanden is, kunnen wij dit voor u regelen. Om op het laatste moment BSO-opvang te verkrijgen, dient u daags ervoor via de ouderlogin het aan te vragen of op de dag zelf de locatiemanager te bellen. Indien er via de ouderlogin een last minute aanvraag is ingevoerd na de donderdag in de week voorafgaand aan de aanvraag, dienen ouders dit zelf nogmaals aan de pedagogisch medewerk(st)er door te geven op de groep als dubbelcheck. U dient deze extra opvang aan te vragen bij de locatiemanager. Na bevestiging wordt deze dag op basis van incidenteel tarief doorberekend. Een incidenteel dagdeel voor de BSO is 3,5 uur. Wilt u een incidenteel dagdeel op een studiedag of in de vakantie afnemen, is dit 5,5 uur.

Voor last minute plaatsen geldt hetzelfde als voor incidentele opvang. Afwijkend van incidentele opvang is, dat u enkel op de gewenste opvangdag kunt bellen om te vragen of er nog plaats voor die dag beschikbaar is en dat hiervoor een ander uurtarief geldt. Prijsinformatie kunt u vinden onder tarieven buitenschoolse opvang.

BSO bij roostervrije dagen & studiedagen
Wanneer u BSO opvang afneemt volgens het flexcontract, heeft u de mogelijkheid om extra opvang af te nemen op roostervrije dagen, studiedagen of een andere gewenste dag. Ook wanneer u opvang wenst tijdens schoolvakanties. Afhankelijk van beschikbaarheid, voldoende aanmeldingen en vervoer kunnen we dit voor u regelen. Per dag(deel) betaalt u hiervoor het tarief van BSO flexcontract.

 

Flexibele opvang BSO

Voor ouders die volgens een dienstenrooster werken, zoals in de zorg of productie, bieden wij flexibele buitenschoolse opvang aan. Graag horen wij dan minimaal één week van tevoren wanneer u opvang wenst. Hebt u op een andere manier flexibel opvang nodig, dan denken wij graag met u mee.

Doorgeven opvang studiedagen
De betreffende school bepaalt in het begin van het schooljaar wanneer de studiedagen zijn. De lijsten met de studiedagen worden dan ook bekendgemaakt, zodat u zich kunt gaan inschrijven voor opvang. Dit dient u ook te doen indien u een 52-weken contract heeft. Deze inschrijving dient minimaal één maand van tevoren bij ons bekend te zijn. Indien u niet of te laat inschrijft kunnen wij een kindplaats niet garanderen. Indien wij uw kindplaats bevestigd hebben op de door u ingeschreven dag wordt deze opvangdag automatisch als een gefactureerde opvangdag beschouwd. Valt deze dag op een dag die reeds contractueel is vastgelegd (bij een 52 weken contract), dan is deze inclusief.

Voorschoolse opvang 40-weken contract
Wanneer het u niet lukt om uw kind zelf naar school te brengen, is de voorschoolse opvang (VSO) voor u een uitkomst. De VSO is beschikbaar van half acht tot negen uur ‘s ochtends. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat uw kind in dat tijdsbestek wordt opvangen en door de groepsleiding op tijd naar school word gebracht. In combinatie met een 40- of 52-weken BSO contract worden de vaste VSO-dagen vastgelegd.

Flexibele voorschoolse opvang 
De voorschoolse opvang is tevens flexibel af te nemen tegen het BSO flexcontract tarief, indien u een 40- of 52- weken BSO contract heeft. U dient dit dan wel minimaal 2 dagen van tevoren aan ons door te geven i.v.m. de planning, beschikbaarheid en vervoer van uw kind. In vakanties kunt u geen voorschoolse opvang afnemen. Uw kind kan dan gebruik maken van de vakantieopvang van de BSO.

 

BSO vakantiecontracten bij 40-weken contract
Bij onze vakantiecontracten kunt u kiezen uit 6 of 12 weken op jaarbasis. U bepaalt dus zelf wat voor een contract u nodig denkt te hebben voor opvang in vakanties. Met een vakantiecontract van 6 of 12 weken kunt u zelf aangeven op welke dagen/weken u opvang wenst. De Groene Vlinder kan u opvang bieden op basis van beschikbaarheid van het aantal kindplaatsen. U dient minimaal 6 weken voorafgaand aan een vakantieopvang aan te vragen. Indien wij uw aanvraag aan u bevestigen, bent u van opvang verzekerd. Vakantieopvang wordt alleen aangeboden per hele dag. Hebt u meer vakantieopvang nodig (buiten de 6 weken) dan heeft u de mogelijkheid voor 12 weken opvang te nemen of te kiezen voor incidentele opvang. Hiervoor geldt het incidentele tarief. Uiteraard is dit op basis van beschikbaarheid en personeelsbezetting.

BSO flexibele vakantieopvang
U heeft bij ons de mogelijkheid om ook BSO flexibele (vakantie)opvang af te nemen. Dit noemen we ook wel het BSO flexcontract. Er wordt dan gewerkt met een urenbundel in blokken. U heeft de keuze uit drie tijdsblokken waarbij de minimale afname twee blokken per week is (met een minimum van 7 uren aaneengesloten). De reden dat u twee keer een blok van 3,5 uur achtereenvolgens dient af te nemen, is om de continuïteit en kwaliteit van de kinderopvang te kunnen waarborgen. Deze urenbundel heeft een omvang van minimaal 126 uur.

Hieronder de tijdsblokken waarvan u twee tijdsblokken aaneengesloten kiest:
Blok 1 07:30-11:00 uur
Blok 2 11:00-14:30 uur
Blok 3 14:30-18:00 uur

Voor de aandachtspunten en voorwaarden van het BSO flexcontract of BSO flexibele vakantieopvang, klikt u hier >>.

 Contact 

 

 Kijkafspraak 

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin